Jimmy Wales, în exclusivitate, despre Wikipedia pentru thechronicle.ro

jwJimmy Wales a acordat The Chronicle un interviu legat de Wikipedia, cel mai îndrăzneț proiect online dedicat răspândirii și dezvoltării culturii informaționale a utilizatorului de internet.

Jimmy Wales
Jimmy Donal “Jimbo” Wales este un antreprenor american, co-fondator şi promotor al Wikipedia. În 2001, împreună cu Larry Sanger şi alţii, Wales a lansat Wikipedia, o enciclopedie gratuită, cu conţinut deschis editării de către oricine (open content) care, în scurt timp, s-a bucurat de o creştere rapidă şi de o mare popularitate. Pe măsură ce profilul publicului Wikipedia s-a extins, Wales a devenit promotorul şi purtătorul de cuvânt al acestui proiect. Este susţinător al obiectivismului şi se consideră, cu anumite rezerve, un liberalist. Rolul său în crearea Wikipedia, care a devenit cea mai cuprinzătoare enciclopedie din lume, a condus la includerea lui în lista celor mai influenţi oameni din lume realizată, în 2006, de către revista Time.

The Chronicle: În momentul în care Wikipedia a început să funcţioneze, cum i-aţi anticipat viitorul? V-aţi imaginat întreaga dimensiune şi toate efectele acestui proiect – şi dacă da, cum?

Jimmy Wales: Întotdeauna am crezut că Wikipedia poate fi un proiect mare şi important… Îmi amintesc că mă uitam la o listă a celor mai bune 100 de website-uri şi mă gândeam că putem ajunge în acest top dacă ne facem treaba bine. Bineînţeles, am ajuns în top 5! M-am gândit că va fi un proiect mare, dar nu am realizat cât de mare!

T.C.: În toţi aceşti ani, cum s-a schimbat Wikipedia în funcţie de noile tipuri de consumatori / cititori? Cum a schimbat Wikipedia comportamentul consumatorului?

J.W.: În esenţă, concepţia şi filosofia Wikipedia au rămas neschimbate. Poate a schimbat comportamentul consumatorului într-o oarecare măsură, în faptul că oamenii aşteaptă şi cer acum o calitate sportită a paginilor web.

T.C.: Reflectă Wikipedia o parte (sau toate) dintre convingerile dumneavoastră cu privire la schimbul de tehnologie/cunoştinţe? Cum vedeţi viitorul din acest punct de vedere?

J.W.: Da. Cred că Internetul poate fi o unealtă extraordinară pentru a consolida o cultură a respectului pentru intelect. Mulţi oameni consideră – în mod fals – că Wikipedia este anti-elitistă, pe când noi suntem, în felul nostru, destul de elitişti. Modalitatea de a câştiga respectul în comunitatea Wikipedia este să ştii despre ce vorbeşti şi să faci o treabă serioasă de care să putem fi mândri cu toţii.

T.C.: The Chronicle este, în special pentru piaţa internetului românesc, un proiect nou şi ambiţios. În ce măsură poate o idee îndrăzneaţă şi atractivă să concureze cu una care beneficiază de o finanţare puternică, chiar dacă este vorba despre o idee comună?

J.W.: Pot vorbi doar din experienţa proprie. Am avut o idee mare – aceea de a crea o enciclopedie gratuită ca un proiect caritabil pentru fiecare persoană de pe această planetă, indiferent de limbă. Şi, în acest moment, suntem al patrulea cel mai popular site pe Internet.

T.C.: OK, cu toţii iubim şi folosim Wikipedia. Ce urmează?

J.W.: Muncesc mult în ultima perioadă la „completarea bibliotecii” – lansând mii de proiecte wiki în peste 100 de limbi (inclusiv în limba română!).

_______________________________________________________

Jimmy Wales gave The Chronicle an exclusive interview, talking on Wikipedia, the most daring online project dedicated to widen the Internet user’s intellectual perspective .

The Chronicle: Seeing Wikipedia running, how did you foresee it’s future? Did you imagine the whole dimension and effects of the project – and how?

Jimmy Wales: I always thought that Wikipedia could be big and important… I remember looking at a list of the top 100 websites and thinking that if we did our job well, we might make it into the top 100.  Of course, we made it into the top 5!  So, I thought it could be big, but didn’t realize how big!

T.C.: How Wikipedia changed these years around the new types of consumers / readers? How Wikipedia changed the consumer behavior?

J.W.: Wikipedia has remained essentially unchanged in philosophy and outlook.  Perhaps it has changed consumer behavior to some extent, in that people now expect and demand higher quality from web pages than they did in the past.

T.C.: Is Wikipedia mirroring some (or all?) of your beliefs regarding the technology/knowledge sharing? How do you foresee the future in this respect?

J.W.: Yes.  I believe that the Internet can be a fabulous tool for empowering a culture of respect for intellect.  People often assume – falsely – that Wikipedia is anti-elitist, when we are actually quite elitist in our own way.  The way to gain respect in the Wikipedia community is to know what you are talking about and to do good work that we can all be proud of.

T.C.: The Chronicle is, in particular for the Romanian internet market, a new and bold project. How much a bold and attractive idea can compete a strongly financed, yet common one?

J.W.: Well, I can only speak to my own experience.  I had a big idea – to create a free encyclopedia as a charitable project for every single person on the planet in their own language.  And we are now the 4th most popular website on the Internet.

T.C.: OK, we all love and use Wikipedia. What next?

J.W.: I am very hard at work today “building the rest of the library” – launching tens of thousands of wiki projects in over 100 languages (including Romanian!)

Comentarii

comentarii

Scroll to top