Posts Tagged 'note hiroshimeze'

Toarceri de pisici hiroshimeze

Haiku de criză (corespondenţă din Hiroshima, Japonia) こつこつと 領収書だけ 貯まりつつ (fonetic) Kotsukotsu to Ryooshuusho dake Tamaritsutsu

Toarceri de pisici hiroshimeze

Haiku de criză (corespondenţă din Hiroshima, Japonia) こつこつと 領収書だけ 貯まりつつ (fonetic) Kotsukotsu to Ryooshuusho dake Tamaritsutsu