Primul scriitor român care a luat premiul Nobel este Herta Müller?

herta-muller1Cât oare din identitatea românească este întruchipat de această scriitoare de etnie şi de limbă germană, născută în 1953 în Banat, dintr-un fost soldat Waffen-SS şi o mamă ce fusese deportată cinci ani în Rusia?

Memoria deportărilor, a muncii forţate, formează tema ultimului ei roman, Atemschaukel, elaborat în urma unor lungi conversaţii şi a unei munci comune cu mai vârstnicul sibian sas Oskar Pastior, deportat el însuşi la vârsta de 17 ani, într-un lagăr de muncă stalinist.
Herta Müller pare însă atrasă de diversele forme de expropriere a identităţii, pe care le-a trăit comunitatea şvabă din Banat. Bunicul ei, ţăran avut şi negustor, fusese deposedat de autorităţile comuniste. Satul ei, Niţchidorf, a fost bântuit, ca mai toate satele din România, de rigorile ideologiei şi ale practicii comuniste.

Dar forma cea mai subtilă de laminare rămâne totuşi nesiguranţa indusă de Securitate în anii 1980, în mediile timişorene în care Herta Müller îşi începuse activitatea, după absolvirea secţiei de germană şi română a Facultăţii de Filologie. Concediată de la o fabrică de tractoare, în urma refuzului de a “colabora”, lucrează part time în şcoli şi în grădiniţe, ca profesor de germană, înainte de a emigra în 1987.

După Revoluţie, revine din când în când în România, cu obstinaţia de a regăsi urme despre trecutul ei spintecat. Un articol recent în săptămânalul Die Zeit (23 iulie 2009) poartă titlul „Securitatea este încă în funcţiune“. Acolo, povesteşte Herta Müller despre dosarul ei de urmărire pe care l-a putut în sfârşit consulta la C.N.S.A.S. şi despre falsa identitate de agent cu care Securitatea a încercat să o compromită în mediile literare.

Simţindu-se urmărită, controlată, Herta Müller nu este împăcată cu prezentul României. Paranoia, vor zice unii… Dar nu suntem cu toţii neîmpăcaţi cu prezentul pe care ne este dat să-l trăim? Nu ne reprezintă oare bine ea, şvaba desţărată, pe fiecare dintre noi, cu fracturile adânci de identitate pe care şi le exhibă, privind acuzator istoria României?

Primul scriitor român care a luat premiul Nobel este Herta Müller.

Comentarii

comentarii

Scroll to top