Punctul de torsiune al unei viziuni de oţel

dsc_0200
Mîinile mîngîiau oţelul ca şi cum ar fi fost primii stropi de oţel din lume.
Nechemaţi veneau oameni din toate colţurile materiei, veneau oameni din plută, suferinzi de gută, veneau oameni din piatră cu zîmbet de vatră, oameni din lemn cu ochiul solemn, veneau oameni de ceai mirosind a ai, oameni de mărar şchiopătînd mai rar, aprindeau focuri, rescriau formule şi, mai tîrziu, frecau oţelul pe tîmplă, unii muşcau din el şi apoi, ştirbi, rîdeau fericiţi – era perfect!, apoi din toate părţile începeau să sufle în el, oţelul precum lutul prindea viaţă în Grădina Eden de Oţel, Femeia de Oţel îşi aştepta Bărbatul de Oţel lîngă pomul de oţel, ea culegea un măr de oţel şi i’l întindea în umbra şarpelui de oţel, el muşca din mărul de oţel, intrau în posesia unui virtuți superioare care le sporea cunoașterea și le întindea la picioare pămîntul.

Avertisment:
Acesta reprezintă un advertorial și, totodată, un semnal discret adresat amatorilor.
Pentru pontoane plutitoare, tancuri paralelipipedice, furnale sau bunkere, sau orice alte structuri metalice, Metalconstruct reprezintă o oportunitate și o garanție.

Comentarii

comentarii

Scroll to top