Cursa

cnv000009f
Nisip bătut de furtuni era mîna bătrînului în ale cărui degete vechiul metru de lemn semăna cu albia unei ape secate de mult şi pentru care semnele bine conturate de odinioară, praguri ale îngroşării timpului pentru oameni şi haine deopotrivă, păreau acum umbrele stîncilor de odinioară, măsurînd ce mai rămăsese din cîte unul sau altul, cine se nimerea, iar unui străin nu i’ar mai fi spus nimic.
Băiatul mai ochea din cînd cîte o piatră şi îi trăgea un şut, ăsta era felul lui de a arăta că bătrînul îl cam călca pe nervi, dar nu îndrăznea să i’o spună. Bătrînul părea că nici nu’l bagă în seamă, întindea metrul, dă’n’coa foaia aia, îşi luă creionul de după ureche, îl scuipă, parcă mai mult să’i dea de lucru îl întrebă, cît, băiatul îi spuse 96. Ete’al dracu’, dimineaţă scrisei 74. Băi tataie, să nu i’l facem strîmt, să nu încapă, că pe urmă mai facem unu’. Ia mai dă’i în pizda mă’sii, zise bătrînul, mai bine du’te şi mai scoate o ţuică.

Cît băiatul intră şi ieşi din pimniţă, bătrînul ochi o bucată de geam, îşi măsură barba, fie’a dracu’, crescuşi, apoi lăsă metrul să îi curgă pe lîngă pulpă şi, cînd ridicase metrul pînă la umeri, se opri deodată, ptiu, Drace, şi scuipă. Vii, mă, odată, strigă, hăi, strigă băiatul din spate şi moşu’ era cît pe ce să cadă peste masă, cine dracu’ te’o fi învăţat, nu’l învăţase nimeni.

Soarele cădea uşor, în cădere prindea o lumină gălbuie, lumina urca pe marginea paharelor şi se revărsa pe lemn, ce dracu’ priveşti. Băiatul apucă bine sticla, să n’o răstoarne, abia o ţinea, era grea şi n’avea chef să ia una peste ceafă, şi turnă în cele două. Hai să trăieşti, zgîmbă, săru’mîna, să trăieşti şi matale, tataie, bătrînul şi băiatul îşi dădură capetele pe spate.

Hai, bă tataie, că începu să pută.

În colţ aşteptau, în picioare, mai multe scînduri de brad. O muscă zbură de pe ele, pluti puţin deasupra unui mănunchi de cuie şi se aşeză pe mîna mortului de pe masă. Băiatul mai turnă un rînd.
Hai, bă tataie, matale nu simţi? Bătrînul ridică metrul de jos. În depărtare s’auzea un motor de Dacie veche. Ar fi trebuit să vină să’l ia.

Foto © Iulia Stoian

Comentarii

comentarii

Scroll to top